•   Gratis verzending in Nederland
  •   Unieke leren tassen
  •   Hand made & Fairtrade
  •   Veilig betalen

STICHTING

Waarom een Foundation?

Zuid Afrika is nog altijd een land waarin zaken ongewoon zijn die voor ons in Nederland vanzelfsprekend zijn. Zoals veiligheid bijvoorbeeld of educatie en gezond eten voor iedereen.  Helaas is het niet mogelijk om van een onveilig land een veilig land te maken. Maar op kleine schaal kunnen wij wel een bijdrage leveren aan een stimulerende werkomgeving.

Waarin wij streven naar een zo veilig mogelijke plek waarin wordt gewerkt. En waarbij onze foundation  zorgt voor voedselpakketten voor de gezinnen van alle medewerkers in het atelier. Vol verse groenten en fruit die wij inkopen bij lokale kwekers en fruittelers. Op deze manier draagt onze Foundation bij aan perspectief en steunt elke koper van onze tassen dit initiatief dat zichtbaar haar vruchten afwerpt.

Fair Trade & do good

Caught by Eef werkt volgens de principes van Fair Trade. Onze hele bedrijfsvoering is gericht op het zo duurzaam mogelijk produceren van onze collecties.

Zo zijn alle huiden afkomstig uit het Zuid Afrikaanse overheids programma ter bewaking van het evenwicht in de wildstand. Extra leer wordt verkregen uit restprodukten van de vlees industrie.
Voor alle Caught by Eef tassen geldt dat ze zijn gemaakt in Zuid Afrika en van de hoogste kwaliteit leer en huiden van koeien en springbokken.

Caught by Eef wil het verschil maken en bijdragen aan een sustainable workplace waar werk en opleiding van co-workers centraal staat. En in een omgeving waar werk en opleiding een schaars goed zijn. Caught by Eef volgt alle WFTO principes. En wil de werkgelegenheid en ontwikkeling van de workforce steunen door het verkopen van fantastische producten die door een fair trade productie en op een eerlijke wijze zijn geproduceerd.

Waarbij de kwaliteit van de producten altijd de belangrijkste drijfveer is en er zorgvuldig rekening wordt gehouden met de beschikbare capaciteit in het atelier.

Het bestuur van de Caught by Eef Foundation

De  volgende personen zijn benoemd als bestuursleden van Stichting Caught by Eef Foundation (Hierna: Caught by Eef Foundation):

Voorzitter: Eveline Riedijk
Penningmeester: Michiel Riedijk
Secretaris: Roel Menken

De bestuursleden zijn benoemd voor een termijn van 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging. De bestuursfuncties voor de Caught by Eef Foundation zijn onbezoldigd.

Het bestuur vergadert 3 keer per jaar of zoveel vaker als nodig wordt geacht. Ieder bestuurslid heeft het recht om tussentijds een bestuursvergadering uit te roepen indien hij of zij daar aanleiding toe ziet.

Besluitvorming kan alleen plaatsvinden indien het volledige bestuur aanwezig is. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen waarbij ieder bestuurslid het recht heeft een veto uit te spreken.

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte van de Caught by Eef Foundation is op 8 mei 2015 gepasseerd bij Notaris Mr. L.F. van Loenhoud te Noordwijkerhout. De bestuursleden hebben een kopie van deze oprichtingsakte ontvangen.

De doelstelling van de Caught by Eef Foundation is vastgelegd in de oprichtingsakte en luidt als volgt: ‘Het bieden van hulp op het gebied van gezonde voeding en opleiding aan mensen die werken in de landen waar de Caught by Eef producten worden gemaakt’.

Algemene gegevens Caught by Eef Foundation

Adres:
Kerkstraat 32H
2211 RJ Noordwijkerhout

KvK nummer 63315548
RSIN nummer 855183160 

Bankrekening Caught by Eef Foundation
ABN AMRO: NL29ABNA0439427789

×