•   Snel geleverd
  •   Unieke leren tassen
  •   Handgemaakt & Fairtrade
  •   Gratis verzending

Modelformulier voor herroeping

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan:

Caught by Eef
Kerkstraat 32H
2211 RJ Noordwijkerhout
Nederland  | The Netherlands
Telefoon nummer | Telephone number: during office hours (025 234 8665 )
E-mailadres: eef@caughtbyeef.com 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen* 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

[Naam consumenten(en)] 

[Adres consument(en)] 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

×